EU Däckmärkning

Såhär i Brexit-tider så är EU på tapeten och här på däckbloggen tänkte vi inte vara sämre. Vi tänkte därför redogöra för vad EUs däckmärkning är för något samt vad de olika symbolerna betyder.

Vad är EUs däckmärkning?

Alla medlemsländer i EU ska sedan 1 November 2012 säkerställa att nya bildäck märks med en klisterlapp som visar på däckets egenskaper avseende rullmotstånd (bränsleförbrukning), buller samt våtgrepp. Inom unionen kallas detta "European Tyre Label". Liknande märkningar finns även på exempelvis vitvaror. Sedan införandet av däckmärkningen så skall märkningen vara tillgänglig för konsumenter i samband med vid däckförsäljning vilket innebär att märkningen skall finnas tillgänglig hos på marknadsföringsmaterial, däckhandlare samt nätbutiker som säljer bildäck.

Varför har EU infört däckmärkning?

Tidigare var det mycket svårt att jämföra bildäcks egenskaper eftersom varje tillverkare använde egna begrepp för att beskriva däckens egenskaper och kvalitet. Målsättningen med införandet av däckmärkningen var även att göra det enklare för konsumenter att välja miljövänligare (bränslesnålare) och säkra däck som bullrar mindre.

Vad betyder symbolerna?

Märkningen består av ett antal symboler, här förklarar vi innebörden av dessa.

Rullmotstånd (bränsleförbrukning)

EU däckmärkning rullmotstånd
  • För rullmotstånd så skall det vara en betygsskala mellan A - G.
  • Betygsskalan A anger att däcket har 6,5 % bättre bränsleförbrukning jämför med ett däck som klassats som G. Detta innebär att man i genomsnitt sparar 50 l bensin vid en körsträcka på 1 000 mil med A-däck jämfört med B-däck.

Grepp på vått underlag

EU däckmärkning våtgrepp

  • För våtgreppsegenskaper används en betygsskala mellan A till F. A innebär den kortaste bromssträckan och F den längsta.
  • Personbil och Lätt lastbil kan ej få D eller G.
  • Betygssättning sker efter bromstest på väg med 0,5-1,5 mm vatten
  • Skillnaden är 4 billängder mellan däck med A-betyg jämfört med däck med F-betyg, vid körning i 80 km/h.

Bullernivå

EU däckmärkning buller

  • För att ange däckens bullernivå används decibel (db) samt antalet svarta vågar på symbolen här till höger. Ju fler svarta vågor desto mer buller skapar däcket.
  • Däck med tre svarta vågor är godkända enligt det första regelverket från 2012, men ej efter regelverket som lanseras under 2016.
  • Däck med två svarat vågor är godkända för 2016 års regelverk.
  • Däck med en svart våg är minst tre decibel mindre bullriga än regelverket som börjar gälla 2016.

Förhoppningsvis har du nu lärt dig lite mer om EUs däckmärkning!